Městská část Praha 17

8. jednání Rady městské části

ze dne 13.02.2019

Usnesení

Us RMČ 000060/2019

Valorizace nájemného v roce 2019 u smluv o nájmu objektů a pozemků svěřených do správy MČ Praha 17, které obsahují inflační doložku: byty, nebytové prostory a pozemky

Rada městské části

1. projednala

zvýšení nájemného v roce 2019 o procentní míru inflace ve výši 2,1 % u smluv o nájmu objektů a pozemků svěřených do správy MČ Praha 17, které obsahují inflační doložku: byty, nebytové prostory a pozemky,

2. schvaluje

zvýšení základního nájemného v roce 2019 o procentní míru inflace ve výši 2,1 % u smluv o nájmu objektů a pozemků svěřených do správy MČ Praha 17, které obsahují inflační doložku: byty, nebytové prostory a pozemky,

3. ukládá

vedoucí OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Bc. Tereza Rytířová, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF