Městská část Praha 17

39. jednání Rady městské části

ze dne 05.02.2020

Usnesení

Us RMČ 000050/2020

Volný startovací byt č. 9 o vel. 2+k.k./L, v 5. podlaží domu čp. 1079 Nevanova, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. se seznámila

s informací o uvolnění níže uvedeného startovacího bytu:

Nevanova čp. 1079, byt č. 9, 5. podlaží, 2+k.k./L, mezonet,

2. schvaluje

vyhlášení výběrového řízení na pronájem startovacího bytu č. 9 o vel. 2+k.k./L, mezonet  v 5. podlaží domu čp. 1078 Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy, za stanovené základní nájemné ve výši 65,--Kč/m2/měsíc/bez služeb. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let bez možnosti prodloužení, 

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF