Městská část Praha 17

8. jednání Rady městské části

ze dne 13.02.2019

Usnesení

Us RMČ 000036/2019

Konání dětských sport. akcí - Atletika Řepy a triatlonových závodů - Slavata Triatlon Tour s udělením patronace

Rada městské části

1. se seznámila

s žádostmi Atletiky Řepy o povolení konání dětských sportovních akcí a triatlonových závodů v rámci projektu Slavata Triatlon Tour vč. udělení patronace, které se uskuteční:

1. 4.5.2019 (Aktivní Lesopark Řepy)
2. 7.5.2019 (travnatá plocha před ÚMČ)
3. 15.9.2019 (travnatá plocha před ÚMČ - finále)
4. 2.11.2019 Vědomostní běh (Aktivní Lesopark Řepy)

2. souhlasí

s konáním dětských sportovních akcí Atletiky Řepy a triatlonových závodů v rámci projektu Slavata Triatlon Tour a  uděluje patronaci nad akcemi, které se uskuteční:

1. 4.5.2019 (Aktivní Lesopark Řepy)
2. 7.5.2019 (travnatá plocha před ÚMČ)
3. 15.9.2019 (travnatá plocha před ÚMČ - finále)
4. 2.11.2019 Vědomostní běh (Aktivní Lesopark Řepy)

 

3. ukládá

KS informovat žadatele ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky
  informovat žadatele
Zodpovídá:  Bc. Tereza Rytířová, Vedoucí odboru správy obecního majetku
  na vědomí
Zodpovídá:  Mgr. David Zlatý, Vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
  na vědomí

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF