Městská část Praha 17

8. jednání Rady městské části

ze dne 13.02.2019

Usnesení

Us RMČ 000034/2019

Investiční akce - požadavek na finanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy pro období let 2019 - 2022

Rada městské části

1. schvaluje

investiční akce uvedené v Tabulce č. 1, na které bude městská část uplatňovat požadavky na finanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy pro období let 2019 - 2022,

 

2. ukládá

Ekonomickému odboru

postupovat dle bodu 1. tohoto usnesení a zapracovat požadavky na finanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy na období let 2019 - 2022 do příslušného formuláře.

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF