Městská část Praha 17

8. jednání Rady městské části

ze dne 13.02.2019

Usnesení

Us RMČ 000033/2019

Přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 na rok 2019

Rada městské části

1. rozhodla

přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za rok 2019 bude požadovat od Magistrátu hl. m. Prahy - odbor kontrolních činností.

2. ukládá

Ekonomickému odboru

postupovat dle bodu 1 tohoto usnesení a oznámit toto rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy - odbor kontrolních činností.

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF