Městská část Praha 17

7. jednání Rady městské části

ze dne 30.01.2019

Usnesení

Us RMČ 000031/2019

Žádost o stavební úpravy koupelny bytu č. 12 v Žufanově ul. č. p. 1099

Rada městské části

1. projednala

žádost nájemce bytu č. 12 v Žufanově ul. č. p. 1099 o výměnu vany za sprchový kout,

2. schvaluje

provedení výměny vany v bytě č. 12 v Žufanově ul. č. p. 1099 za sprchový kout, na náklady městské části, z důvodu zdravotních problémů žadatele,

3. ukládá

vedoucí OSOM, Bc. Tereze Rytířové, dát pokyn OPTIMIS, spol. s r. o., k realizaci prací. 

Zodpovídá:  Bc. Tereza Rytířová, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF