Městská část Praha 17

7. jednání Rady městské části

ze dne 30.01.2019

Usnesení

Us RMČ 000030/2019

Výsledek výběrového řízení "Rekonstrukce volných bytů - XXII."

Rada městské části

1. se seznámila

s nabídkami podanými ve výběrovém řízení na stavební práce "Rekonstrukce volných bytů - XXII." spočívající v rekonstrukci 4 uvolněných bytů velikosti 2+k.k. a 1 bytu velikosti 1+k.k., kritérii řízení byla nabídková cena (90 %) a doba rekonstrukce (10 %),

2. schvaluje

výsledek výběrového řízení na stavební práce "Rekonstrukce volných bytů - XXII." s tím, že vítězem se stala firma K&K STAVBY PRAHA s.r.o., s cenou zakázky 1.803.952,22 Kč (vč. DPH) a dobou provedení rekonstrukce do 21 pracovních dní od zahájení prací,

3. zmocňuje

starostku MČ Praha 17, Mgr. Jitku Synkovou, k podpisu smlouvy o dílo,

Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucí OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Bc. Tereza Rytířová, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF