Městská část Praha 17

6. jednání Rady městské části

ze dne 14.01.2019

Usnesení

Us RMČ 000025/2019

Volný nebytový prostor č.301 v přízemí domu čp. 1238 Galandova ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu

Rada městské části

1. se seznámila

s uvolněním nebytového prostoru č. 301 o vel. 25 m2 v přízemí domu čp. 1238, Galandova ulice, Praha 6 - Řepy,

2. schvaluje

vyhlášení výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru č. 301 o vel. 25 m2 v přízemí domu čp. 1238, Galandova ulice, Praha 6 - Řepy, nájemné v min. požadované výši 1.173,57 Kč/m2/rok/bez služeb,

3. ukládá

vedoucí OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Bc. Tereza Rytířová, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF