Městská část Praha 17

6. jednání Rady městské části

ze dne 14.01.2019

Usnesení

Us RMČ 000024/2019

Výběrové řízení "Stavební úpravy koupelny bytu č. 11 Vondroušova 1193"

Rada městské části

1. projednala

záměr provedení stavebních úprav koupelny bytu č. 11 v bytovém domě Vondroušova 1193, Praha 6 - Řepy, 

2. schvaluje

vypsání výběrového řízení na stavební práce "Stavební úpravy koupelny bytu č. 11 v objektu Vondroušova 1193",

3. ukládá

vedoucímu OSOM zajistit plnění usnesení.

Zodpovídá:  Bc. Tereza Rytířová, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF