Městská část Praha 17

6. jednání Rady městské části

ze dne 14.01.2019

Usnesení

Us RMČ 000022/2019

Žádost o vydání souhlasu s připojením pozemků parcel. č. 321 a 322/3 k. ú. Řepy na komunikaci ul. Hekova (na pozemku parcel. č. 1450 k. ú. Řepy) a komunikaci ul. Augustova (na pozemku parcel. č. 1452/1 k. ú. Řepy) ve svěřené správě MČ Praha 17

Rada městské části

1. se seznámila

s žádostí XXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXX XXXXX o souhlas s připojením  pozemků parcel. č. 321 a parcel. č. 322/3 k. ú. Řepy v soukromém vlastnictví stávajícími sjezdy na komunikaci ul. Hekova (na pozemku parcel. č. 1450 k. ú. Řepy) a komunikaci ul. Augustova (na pozemku parcel. č. 1452/1 k. ú. Řepy) ve svěřené správě MČ Praha 17,

2. souhlasí

s připojením  pozemků parcel. č. 321 a parcel. č. 322/3 k. ú. Řepy v soukromém vlastnictví stávajícími sjezdy na komunikaci ul. Hekova (na pozemku parcel. č. 1450 k. ú. Řepy) a komunikaci ul. Augustova (na pozemku parcel. č. 1452/1 k. ú. Řepy) ve svěřené správě MČ Praha 17,

3. ukládá

vedoucí OSOM vyrozumět žadatele o stanovisku Rady.

Zodpovídá:  Bc. Tereza Rytířová, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF