Městská část Praha 17

6. jednání Rady městské části

ze dne 14.01.2019

Usnesení

Us RMČ 000019/2019

Novostavba rodinného domu na pozemku č.parc. 1005/3 k.ú. Řepy při ulici Kartounářů v Praze - Řepích

Rada městské části

1. se seznámila

s projektovou dokumentací na novostavbu rodinného domu na pozemku č.parc. 1005/3 k.ú. Řepy při ulici Kartounářů v Praze - Řepích 

2. souhlasí

s navrhovaným stavebním záměrem dle předložené projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří ALLPROJECT, Ing. Pavel Zolotarev (12/2017)

3. ukládá

OÚRI informovat žadatele

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF