Městská část Praha 17

6. jednání Rady městské části

ze dne 14.01.2019

Usnesení

Us RMČ 000018/2019

Dodatek č. 2 Smlouvy o výkonu technického dozoru investora v rámci realizace stavby „Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě, Praha 17"

Rada městské části

1. projednala

přijetí Dodatku č. 2 Smlouvy o výkonu technického dozoru investora, evidované pod číslem 2017/0021 v rámci realizace stavby „Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě, Praha 17", který spočívá v doplnění a změně článků II. Termíny plnění činnosti a III. Cena,

2. rozhodla

o přijetí Dodatku č. 2 Smlouvy o výkonu technického dozoru investora, evidované MČ Praha 17 pod číslem 2017/0021 v rámci realizace stavby „Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě, Praha 17", který spočívá v doplnění článků II. Termíny plnění činnosti a III. Cena.

Vykonavatel: DOMISTAV CZ a. s. se sídlem: Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové  IČO: 27481107.

 

Činnost vykonavatele při realizaci stavby se nově stanovuje na 28 měsíců s tím, že výkon bude prodloužen o 4 měsíce déle oproti původní smlouvě (Dodatku č. 1). V souvislosti s prodloužením termínu plnění dochází dále k navýšení honoráře o příslušnou výši.

Cena za měsíc dle původní smlouvy: 37 990,00 Kč bez DPH.

Cena za 4 měsíce (cena Dodatku č. 2)

Cena bez DPH                       151 960,00 Kč

DPH 21 %                               31 911,60 Kč

Celkem vč. DPH                     183 871,60 Kč

 

Celková cena za dílo vč. Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2

Bez DPH                    1 101 710,00 Kč

DPH 21 %                  231 359,10 Kč

Vč. DPH                    1 333 069,10 Kč,

 

 

3. zmocňuje

starostku MČ Praha 17, Mgr. Jitku Synkovou, k podpisu Dodatku č. 2 Smlouvy o výkonu technického dozoru investora, schváleném kompetentními osobami,

4. ukládá

OÚRI zajistit potřebné.

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF