Dodatek č. 2 Příkazní smlouvy v rámci činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby „Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě, Praha 17"

Městská část Praha 17

6. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000017/2019

Dodatek č. 2 Příkazní smlouvy v rámci činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby „Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě, Praha 17"

Rada městské části

1. projednala

přijetí Dodatku č. 2 Příkazní smlouvy, evidované pod číslem 2016/164, kterou se sjednává činnost koordinátora BOZP při realizaci stavby „Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě, Praha 17", který spočívá v doplnění a změně článků 2. Doba a místo plnění a 3. Úplata,

2. rozhodla

o přijetí Dodatku č. 2 Příkazní smlouvy, evidované MČ Praha 17 pod číslem 2016/164, kterou se sjednává činnost koordinátora BOZP při realizaci stavby „Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě, Praha 17", který spočívá v doplnění článků 2. Doba a místo plnění a 3. Úplata.

 

Příkazník: ATLAS CZ, s. r. o., Podskalí 81/12, 251 01 Říčany IČ: 27075478

Činnost koordinátora BOZP při realizaci stavby se nově stanovuje na 27 měsíců s tím, že výkon koordinátora BOZP bude prováděn do května 2019.

V souvislosti s prodloužením termínu plnění dochází dále k navýšení honoráře o příslušnou výši.

Cena za měsíc dle původní smlouvy: 7 400,00 Kč bez DPH / 8 954,00 Kč s DPH.

Cena za 4 měsíce  - únor 2019 - květen 2019 (cena Dodatku č. 2)

Cena bez DPH                       29 600,00 Kč

DPH 21 %                               6 216,00 Kč

Celkem vč. DPH                     35 816,00 Kč

 

Celková cena za dílo vč. Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2

Bez DPH                    204 800,00 Kč

DPH 21 %                    43 008,00 Kč

Vč. DPH                     247 808,00 Kč

 

 

3. zmocňuje

starostku MČ Praha 17, Mgr. Jitku Synkovou, k podpisu Dodatku č. 2 Příkazní smlouvy, schváleném kompetentními osobami,

4. ukládá

OÚRI zajistit potřebné.

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )