Městská část Praha 17

6. jednání Rady městské části

ze dne 14.01.2019

Usnesení

Us RMČ 000016/2019

Dodatek č. 2 Příkazní smlouvy v rámci činnosti projektového manažera při realizaci stavby „Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě, Praha 17"

Rada městské části

1. projednala

přijetí Dodatku č. 2 Příkazní smlouvy, evidované pod číslem 2016/0310, kterou se sjednává činnost projektového manažera při realizaci stavby „Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě, Praha 17", který spočívá v doplnění a změně článků 3. Doba plnění a 6. Honorář a platební podmínky,

2. rozhodla

o příjetí Dodatku č. 2 Příkazní smlouvy, evidované MČ Praha 17 pod číslem 2016/0310, kterou se sjednává činnost projektového manažera při realizaci stavby „Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě, Praha 17", který spočívá v doplnění a změně článků 3. Doba plnění a 6. Honorář a platební podmínky.

Příkazník: Ing. Jiří Pečínka, Mořinská 1026, 252 29 Karlík.

IČ: 48318973, DIČ: CZ6901160057.

Předmětem Dodatku č. 2 je prodloužení termínu plnění do 30. 6. 2019, s tím, že výkon bude prováděn o 6 měsíce déle, tedy celkově 28 měsíců, dle skutečného termínu realizace.

S tím souvisí navýšení honoráře za poskytovanou službu, kdy cena Dodatku č. 2 činí 144 000,00 Kč bez DPH, 174 240,00 Kč s DPH.

Celková cena za dílo včetně Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2: 696 000,00 Kč bez DPH, 842 160,00 Kč s DPH,

3. zmocňuje

starostku MČ Praha 17, Mgr. Jitku Synkovou, k podpisu Dodatku č. 2 Příkazní smlouvy, evidované MČ Praha 17 pod číslem 2016/0310, schváleným kompetentními osobami,

4. ukládá

OÚRI zajistit potřebné.

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF