Žádost o schválení možnosti podat žádost o dotaci ze státního rozpočtu na projekty na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2019.

Městská část Praha 17

6. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000012/2019

Žádost o schválení možnosti podat žádost o dotaci ze státního rozpočtu na projekty na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2019.

Rada městské části

1. projednala

žádost koordinátora pro integraci cizinců o schválení možnosti podat žádost o dotaci ze státního rozpočtu na projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni na rok 2019.

2. schvaluje

žádost koordinátora pro integraci cizinců o možnosti podat žádost o dotaci ze státního rozpočtu na projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni na rok 2019.

3. ukládá

vedoucí OSV informovat koordinátora pro integraci cizinců MČ Praha 17 o výsledku jednání.

Zodpovídá:  Bc. Jana Císařová, Vedoucí odboru sociálních věcí

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )