Městská část Praha 17

6. jednání Rady městské části

ze dne 14.01.2019

Usnesení

Us RMČ 000011/2019

Návrh na pokračování - realizace akce Cvičení pro seniory formou smlouvy mezi MČ Praha 17 a 4Fitness Consulting s.r.o.

Rada městské části

1. projednala

návrh na pokračování projektu Cvičení pro seniory formou smlouvy mezi MČ Praha 17 a 4Fitness Consulting s.r.o.

2. schvaluje

návrh smlouvy mezi MČ Praha 17 a 4Fitness Consulting s.r.o. na pokračování projetku Cvičení pro seniory.

3. zmocňuje

starostku MČ Praha 17 Mgr. Jitku Synkovou k podpisu smlouvy mezi MČ Praha 17 a 4Fitness Consulting s.r.o. na cvičení pro seniory.

Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucí OSV postupovat ve smyslu usnesení RMČ Praha 17.

Zodpovídá:  Bc. Jana Císařová, Vedoucí odboru sociálních věcí

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF