Informace o zápisu do 1. tříd základních škol MČ Praha 17 pro školní rok 2019/2020

Městská část Praha 17

6. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000010/2019

Informace o zápisu do 1. tříd základních škol MČ Praha 17 pro školní rok 2019/2020

Rada městské části

1. se seznámila

s termínem zápisu do prvních tříd základních škol MČ Praha 17

2. bere na vědomí

termín zápisu do prvních tříd MČ Praha 17 ve dnech 3. a 4. dubna 2019 od 14:00 do 17:00 hodin v těchto školách:

- Základní škola genpor. Františka Peřiny, Praha 6 - Řepy, Socháňova 19/1139 na pracovištích Socháňova 19/1139 a Laudova 10/1024,

- Základní škola Jana Wericha, Praha 6 - Řepy, Španielova 19/1111,

3. ukládá

OŠK seznámit s tímto termínem veřejnost MČ Praha 17 a předat informaci školám

Zodpovídá:  Mgr. Naděžda Zemanová, Vedoucí odboru školství a kultury

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )