Pronájem rodinného domu čp. 399, garáže a příslušenství vč. pozemků parc. č. 1348, 1349/8 a 1349/2 v k. ú. Řepy

Městská část Praha 17

5. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000009/2019

Pronájem rodinného domu čp. 399, garáže a příslušenství vč. pozemků parc. č. 1348, 1349/8 a 1349/2 v k. ú. Řepy

Rada městské části

1. projednala

záměr pronajmout soubor staveb a pozemků,

  • objekt k bydlení čp. 399, rodinný dům, na pozemku parc. č. 1348
  • budova bez čp., garáž a nebytové prostory, na pozemku parc. č. 1349/8
  • pozemky parc.č. 1348 o výměře 353 m2 a 1349/8 o výměře 80 m2, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. 1349/2 o výměře 2 651 m2, ovocný sad,

v katrastrálním území Řepy, obec Praha, na dobu 2 let s možností prodloužení, uchazeči s nejvyšší cenovou nabídkou za nájemné, přičemž minimální cena za pronájem činí 48 800 Kč / měsíc (bez služeb),

2. schvaluje

vyhlášení výběrového řízení na pronájem souboru staveb a pozemků,

  • objekt k bydlení čp. 399, rodinný dům, na pozemku parc. č. 1348
  • budova bez čp., garáž a nebytové prostory, na pozemku parc. č. 1349/8
  • pozemky parc.č. 1348 o výměře 353 m2 a 1349/8 o výměře 80 m2, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. 1349/2 o výměře 2 651 m2, ovocný sad,

v katrastrálním území Řepy, obec Praha, na dobu 2 let s možností prodloužení, uchazeči s nejvyšší cenovou nabídkou za nájemné, přičemž minimální cena za pronájem činí 48 800 Kč / měsíc (bez služeb),

3. ukládá

vedoucí OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Bc. Tereza Rytířová, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )