Městská část Praha 17

5. jednání Rady městské části

ze dne 07.01.2019

Usnesení

Us RMČ 000008/2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 až 2024

Rada městské části

1. doporučuje

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha 17 na roky 2020 až 2024 k projednání a následnému schválení na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17.

2. ukládá

paní Mgr. J. Synkové - starostce městské části

1. Zveřejnit Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha 17 na roky 2020 až 2024 na úřední desce a v elektroncké podobě způsobem umožňující dálkový přístup nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáváním v Zastupitelstvu městské části Praha 17.

2. Projednat Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha 17 na roky 2020 až 2024 ve Finančním výboru Zastupitelstva městské části Praha 17.

3. Předložit Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha 17 na roky 2020 až 2024 k projednání a následnému schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 23. 1. 2019.

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF