Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2019

Městská část Praha 17

5. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000007/2019

Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2019

Rada městské části

1. doporučuje

Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2019 k projednání a následnému schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 23. 1. 2019.

2. ukládá

paní Mgr. J. Synkové - starostce městské části

1. Zveřejnit Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2019 na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup nejméně po dobu 15 dnů před dnem jeho projednávání v Zastupitelstvu městské části Praha 17.

2. Projednat Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2019 ve Finančním výboru Zastupitelstva městské části Praha 17.

3. Předložit Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2019 k projednání a následnému schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 23. 1. 2019.

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )