Městská část Praha 17

5. jednání Rady městské části

ze dne 07.01.2019

Usnesení

Us RMČ 000006/2019

Doplnění jmenování členů komise:1. Komise pro Sportovní centrum Řepy,2. Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb

Rada městské části

1. jmenuje

následující členy komise:

  • Komise pro sportovní centrum Řepy

- René Podrázkého,

- Mgr. Jitku Synkovou.

2. doporučuje
  • předsedovi Komise pro Sportovní centrum Řepy přizvat na jednání komise
    pana Tomáše Linharta,
  • předsedkyni Sociální a zdravotní komise a komunitního plánování sociálních služeb přizvat na jednání komise Mgr. Hynka Kalvodu.


 

 

 

3. ukládá

Kanceláři starostky postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky
  Postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Zodpovídá:  Milada Srpová, Vedoucí oddělení personálního a platového
  Na vědomí.

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF