Městská část Praha 17

5. jednání Rady městské části

ze dne 07.01.2019

Usnesení

Us RMČ 000004/2019

Stavba nazvaná "Stavební úpravy a přístavba RD č.p. 88 na pozemku č.parc. 281 k.ú. Řepy, Praha 6 - Řepy" při ulici Ke Kaménce

Rada městské části

1. se seznámila

s projektovou dokumentací na stavbu nazvanou "Stavební úpravy a přístavba RD č.p. 88 na pozemku č.parc. 281 k.ú. Řepy, Praha 6 - Řepy" při ulici Ke Kaménce 

2. souhlasí

souhlasí s navrženým stavebním záměrem na základě předložené projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Danielem Žalmanem (07/2018)

3. ukládá

OÚRI informovat žadatele

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF