Stavba nazvaná "Rekonstrukce a přístavba RD Čistovická 140/57, Praha 17 Řepy" na pozemcích č.parc. 843/1,843/2,844 k.ú. Řepy při ul. Čistovická v Praze - Řepích

Městská část Praha 17

5. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000003/2019

Stavba nazvaná "Rekonstrukce a přístavba RD Čistovická 140/57, Praha 17 Řepy" na pozemcích č.parc. 843/1,843/2,844 k.ú. Řepy při ul. Čistovická v Praze - Řepích

Rada městské části

1. se seznámila

se studií využití na stavbu nazvanou "Rekonstrukce a přístavba RD 140/57, Praha 17 Řepy" na pozemcích č.parc. 843/1,843/2,844 k.ú. Řepy při ul. Čistovická v Praze - Řepích

2. souhlasí

s navrženým stavebím záměrem dle předložené studie využití zpracované Ing. arch. Pavlínou Macháčkovou (10/2018)

3. ukládá

OÚRI informovat žadatele

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )