Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 14.36
ze dne 27.04.2011

ke zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce elektroinstalace včetně osvětlení ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 19/1139 Praha - Řepy“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh na zrušení a nové vypsání veřejné zakázky malého rozsahu zadané dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na „Rekonstrukce elektroinstalace včetně osvětlení ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 19/1139  Praha - Řepy“

II. SOUHLASÍ
se zrušením veřejné zakázky „Rekonstrukce elektroinstalace včetně osvětlení ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 19/1139  Praha - Řepy“

III. SOUHLASÍ
s vypsáním zakázky „Projekt rekonstrukce elektroinstalace včetně osvětlení ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 19/1139  Praha - Řepy“

IV. UKLÁDÁ
odboru školství a kultury zajistit vše potřebné, starostce podpis výzvy

Tisk Export článku do PDF