Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 3.14
ze dne 06.12.2010

ke zrušení uzavření nájemní smlouvy k náhradnímu bytu o vel. 2+k.k. v 10. podlaží, tj. 9. patře domu Jiránkova čp. 1136, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh OSOM na revokaci usnesení RMČ č. 99.12 ze dne 6. 10. 2010 ve věci uzavření nájemní smlouvy k bytu o vel. 2+k.k. v 10. podlaží, tj. 9. patře domu čp. 1136 v Jiránkově ulici, Praha 6 – Řepy  

II. SCHVALUJE
revokaci usnesení RMČ č. 99.12 ze dne 6. 10. 2010

III. SCHVALUJE
ponechat bydlet paní XY v bytě o vel. 3+1/L v 6. podlaží čp. 1136 v Jiránkově ulici bez nájemní smlouvy za předpokladu dodržování splátkového kalendáře, a že nevznikne nový dluh. V opačném případě požadovat vrácení bytu městské části Praha 17. V případě nevrácení bytu v domě čp. 1136 Jiránkova ulice podat žalobu na vyklizení předmětného bytu proti paní XY. V případě úplného doplacení dluhu má paní XY možnost, nevzniknou-li jí nové dluhy, požádat o uzavření nové nájemní smlouvy na předmětný byt.

IV. ZPLNOMOCŇUJE
starostku k podpisu příslušných plných mocí k případnému soudnímu řízení právním zástupcům MČ Praha 17

V. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení

Tisk Export článku do PDF