Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 56.10
ze dne 05.11.2012

ke zrušení usnesení RMČ č. 51.24 ze dne 12. 9. 2012

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh OSOM na zrušení usnesení RMČ č. 51.24 ze dne 12. 9. 2012

II. SCHVALUJE
zrušení usnesení RMČ č. 51.24 ze dne 12. 9. 2012

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení

Tisk Export článku do PDF