Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 36.36
ze dne 27.02.2012

ke zřízení běžného účtu v UniCredit Bank

Rada MČ

I. SCHVALUJE
zřízení běžného účtu v UniCredit Bank ve výši 130 mil. Kč

Tisk Export článku do PDF