Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 83.43
ze dne 24.02.2010

ke zprávě o plnění rozpočtu PO za rok 2009

Rada MČ

I. SE SEZNÁMILA
s plněním rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha 17

Tisk Export článku do PDF