Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 96.5
ze dne 25.08.2010

ke zprávě o plnění rozpočtu PO za 1. pololetí roku 2010

Rada MČ

I. SE SEZNÁMILA
s plněním rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha 17

Tisk Export článku do PDF