Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 89.2
ze dne 02.06.2010

ke zprávě o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2010

Rada MČ

I. SCHVALUJE
Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2010

II. UKLÁDÁ
Mgr. B. Černovskému - zástupci starostky městské části předložit Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2010 k informaci na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 23. 6. 2010

Tisk Export článku do PDF