Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 6.14
ze dne 19.01.2011

ke zpracování projektové dokumentace – Sokolovna, Na Chobotě 125, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh přijetí ekonomicky nejvýhodnější nabídky na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na Zhotovení dokumentace skutečného stavu objektu Sokolovny, ul. Na Chobotě 125, Praha - Řepy. Tato veřejná zakázka malého rozsahu byla vypsána dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
 
II. SCHVALUJE
přijetí nabídky na Zhotovení dokumentace skutečného stavu objektu Sokolovny, ul. Na Chobotě 125, Praha – Řepy pana Ivana Perglera, Údolní 895/6, 460 01 Liberec 1, IČ 13340875, nabídková cena bez DPH 18 000, - Kč, včetně DPH 21 600, - Kč, ve lhůtě do 14 dnů
 
III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF