Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.1
ze dne 21.09.2011

ke změně účelu čerpání dotace z Fondu pro podporu základních škol

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
důvodovou zprávu ke změně účelu čerpání dotace z Fondu pro podporu základních škol

II. SCHVALUJE
změnu účelu čerpání dotace z Fondu pro podporu základních škol pro ZŠ Laudova 1024

Tisk Export článku do PDF