Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 84.52
ze dne 10.03.2010

ke změnám rozpočtu k 31. 3. 2010 – DODATEK

Rada MČ

I. SCHVALUJE
rozpočtové opatření č. 11

II. UKLÁDÁ
Mgr. B. Černovskému - zástupci starostky městské části předložit Změny rozpočtu k 31. 3. 2010 - DODATEK k informaci na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 31. 3. 2010

Tisk Export článku do PDF