Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 80.1
ze dne 18.01.2010

ke změnám rozpočtu k 31. 12. 2009 – DODATEK

Rada MČ

I. SCHVALUJE
rozpočtová opatření č. 143 - 155

II. UKLÁDÁ
Mgr. B. Černovskému - zástupci starostky městské části předložit Změny rozpočtu k 31. 12. 2009 - DODATEK ke schválení a k informaci na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 27. 1. 2010

Tisk Export článku do PDF