Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 78.11
ze dne 07.12.2009

ke změnám rozpočtu k 31. 12. 2009

Rada MČ

I. SCHVALUJE
1. rozpočtová opatření č. 131 - 142
2. úpravu limitu prostředků na platy a na ostatní platby u příspěvkové organizace Centrum sociálně zdravotních služeb
3. postup při změně rozpočtu koncem roku 2009

II. UKLÁDÁ
Mgr. B. Černovskému - zástupci starostky městské části předložit Změny rozpočtu k 31. 12. 2009 ke schválení a k informaci na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 16. 12. 2009k

Tisk Export článku do PDF