Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.5
ze dne 24.10.2011

ke změnám rozpočtu k 31. 10. 2011

Rada MČ

I. SCHVALUJE
rozpočtová opatření č. 70 - 79
   
II. UKLÁDÁ
Mgr. B. Černovskému - zástupci starostky městské části předložit Změny rozpočtu k 31. 10. 2011 ke schválení a k informaci na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 2. 11. 2011

Tisk Export článku do PDF