Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 52.8
ze dne 24.09.2012

ke změnám rozpočtu k 30. 9. 2012

Rada MČ

I. SCHVALUJE
rozpočtová opatření č. 52 – 60
   
II. UKLÁDÁ
Mgr. B. Černovskému - zástupci starostky městské části předložit Změny rozpočtu k 30. 9. 2012 ke schválení a k informaci na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 3. 10. 2012

Tisk Export článku do PDF