Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 46.1
ze dne 27.06.2012

ke změnám rozpočtu k 30. 6. 2012

Rada MČ

I. SCHVALUJE
rozpočtová opatření č. 25-32

II. UKLÁDÁ
Mgr. B. Černovskému – zástupci starostky městské části předložit Změny rozpočtu k 30. 6. 2012 ke schválení a k informaci na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 19. 9. 2012

Tisk Export článku do PDF