Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.56
ze dne 13.06.2011

ke změnám rozpočtu k 30. 6. 2011

Rada MČ

I. SCHVALUJE
rozpočtová opatření č. 34 - 44
   
II. UKLÁDÁ
Mgr. B. Černovskému - zástupci starostky městské části předložit Změny rozpočtu k 30. 6. 2011 ke schválení a k informaci na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 22. 6. 2011

Tisk Export článku do PDF