Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 92.1
ze dne 30.06.2010

ke změnám rozpočtu k 30. 6. 2010 - DODATEK

Rada MČ

I. SCHVALUJE
rozpočtová opatření č. 64 - 71

II. UKLÁDÁ
Mgr. B. Černovskému - zástupci starostky městské části předložit Změny rozpočtu k 30. 6. 2010 – DODATEK ke schválení a k informaci na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 29. 9. 2010

Tisk Export článku do PDF