Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 97.24
ze dne 08.09.2010

ke svěření pozemků parc. č. 1293/939, 1293/940, 1293/942, 1429/2, 1429/5 a 2194 v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
v návaznosti na nesouhlas se záměrem Hlavního města Prahy o úplatný převod pozemků dle usnesení RMČ č. 96.11 ze dne 25. 8. 2010 žádost o svěření pozemků parc. č. 1293/939, 1293/940, 1293/942, 1429/2, 1429/5 a parc. č. 2194 v k. ú. Řepy. Pozemky jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy a nacházejí se v lokalitě konečné tramvaje ul. Makovského a Drahoňovského

II. DOPORUČUJE ZMČ
požádat  Hlavní město Prahu o svěření pozemků pro MČ Praha 17  parc. č. 1293/939 o výměře 430m2, parc. č. 1293/940 o výměře 2273m2, parc. č. 1293/942 o výměře 839, parc. č. 1429/2 o výměře 656m2, parc. č. 1249/5 o výměře 365m2 a pozemku parc. č. 2194 o výměře 479 m2 vše v k. ú. Řepy z důvodu záměru stavby hasičské zbrojnice

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh žádosti o svěření pozemků na jednání ZMČ Praha 17

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu žádosti o svěření pozemků

Tisk Export článku do PDF