Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.45
ze dne 11.04.2011

ke studii proveditelnosti multifunkční sportovní haly Na Chobotě – výběr dodavatele

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu zadanou dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – „Studie proveditelnosti multifunkční sportovní haly Na Chobotě.“

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky firmy MULTIMA GROUP Praha 10 Na výsluní 201/13, IČ 255 05 211 za nabídkovou cenou 789 600, - Kč bez DPH.  
     
III. UKLÁDÁ
OŠK zabezpečit příslušné úkony, starostce se ukládá podpis rozhodnutí a příslušné smlouvy

Tisk Export článku do PDF