Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 77.8
ze dne 25.11.2009

ke studii možného umístění komunikace Engelmüllerova v šíři 8m a kruhového objezdu křižovatky ul. Žalanského s ul. Engelmüllerova

Rada MČ

I. PROJEDNALA
vypsání výzvy na zpracovatele studie možného umístění komunikace Engelmüllerova v šíři 8m a kruhového objezdu křižovatky ul. Žalanského s ul. Engelmüllerova

II. SOUHLASÍ
s vypsáním výzvy na zpracovatele studie

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis výzvy

Tisk Export článku do PDF