Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 6.24
ze dne 19.01.2011

ke stavební úpravě - zádveří bytu č. XY Makovského 1144

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost manželů XY, nájemců bytu v Makovského 1144, Praha – Řepy, o změnu rozsahu schválených stavebních úprav (vybudování zádveří pro bytovou jednotku) z důvodu prosvětlení a větrání prostoru zádveří

II. ZAMÍTÁ
žádost manželů XY o rozšíření schválených stavebních úprav (vybudování zádveří pro bytovou jednotku) až k prosklenému obvodovému plášti domu

III. SCHVALUJE
vybudování zádveří a přičlenění společného prostoru domu k bytové jednotce v Makovského 1144, v původním rozsahu záboru schválenému usnesením RMČ č. 78.10 ze dne 18. 1. 2010

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM seznámit žadatele se stanoviskem Rady městské části.

Tisk Export článku do PDF