Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 80.10
ze dne 18.01.2010

ke stavební úpravě - zádveří bytu č. 35 Makovského 1144/5

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost manželů XY, nájemců bytu v Makovského 1144/5, Praha – Řepy, o připojení části domovní chodby za účelem vybudování zádveří a přičlenění části společného prostoru domu k bytové jednotce č. XY

II. SCHVALUJE
žádost manželů XY o připojení části domovní chodby za účelem vybudování zádveří a přičlenění společného prostoru domu k bytové jednotce č. XY v Makovského 1144/5 (na náklady žadatele) a udělení výjimky z usnesení RMČ č. 26.32 ze dne 21. 1. 2008

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM seznámit žadatele se stanoviskem Rady městské části.

Tisk Export článku do PDF