Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 95.9
ze dne 11.08.2010

ke stavební úpravě vstupního podlaží a fasád Makovského 1222 - 1227, 1140 – 1145 - prodloužení termínu dokončení staveb

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodloužení termínu dokončení staveb „Stavební úpravy vstupního podlaží a fasád Makovského 1222 - 1227, 1140 - 1145, Praha 6 – Řepy“

II. SOUHLASÍ
s prodloužením termínu dokončení obou staveb do 29. 9. 2010

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis dodatku smlouvy

Tisk Export článku do PDF