Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 14.19
ze dne 27.04.2011

ke stavební úpravě – sklepní komora v 5. patře Makovského 1222

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, nájemce bytu v Makovského 1222, Praha – Řepy, o připojení části domovní chodby k bytu, za účelem vybudování sklepní komory a přičlenění části společného prostoru domu k bytové jednotce  

II. SCHVALUJE
žádost paní XY, o připojení části domovní chodby k bytu, za účelem vybudování sklepní komory a přičlenění společného prostoru domu k bytové jednotce v Makovského 1222 (na náklady žadatele) s podmínkou, že stavební úpravy budou dokončeny do 11. 5. 2011

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM seznámit žadatele se stanoviskem Rady městské části.

Tisk Export článku do PDF