Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 90.8
ze dne 14.06.2010

ke stanovisku k návrhu úpravy dopravního značení na ul. Makovského

Rada MČ

I. SOUHLASÍ
s vytvořením vyčkávacích ostrůvků pomocí montované obruby

II. POVĚŘUJE
další realizací OŽPD a žádá odbor o zajištění co nejrychlejší realizace, nejlépe s otevřením rekonstruované tramvajové trati

III. UKLÁDÁ
OŽPD o stanovisku Rady městské části Praha 17 informovat odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy

Tisk Export článku do PDF