Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 74.2
ze dne 14.10.2009

ke stanovení platu ředitele Základní školy, Praha 6 - Řepy, Laudova 1024

Rada MČ

I. SOUHLASÍ
se stanovením platu pro ředitele základní školy Laudova 1024, Praha - Řepy.

II. UKLÁDÁ
útvaru tajemníka, odd. personálnímu a platovému, zpracovat potřebné podklady s účinností od 1. října 2009.

Tisk Export článku do PDF