Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 5.41
ze dne 05.01.2011

ke stanovení platu a příplatku za vedení pro ředitelky/ředitele mateřských škol, základních škol, základní umělecké školy, ředitelku Kulturního střediska Průhon a ředitele Centra sociálně zdravotních služeb

Rada MČ

I. SOUHLASÍ
se stanovením platu a příplatků za vedení pro ředitelky mateřských škol, ředitelky a ředitele základních škol, ředitelku základní umělecké školy, ředitelku Kulturního střediska a ředitele Centra sociálně zdravotních služeb.

II. UKLÁDÁ
útvaru tajemníka, odd. personálnímu a platovému, zpracovat předložené návrhy s účinností od 1. ledna 2011.

Tisk Export článku do PDF